تروما در روانشناسی چیست؟ علائم و عوامل روانی ایجاد آن

تروما در روانشناسی چیست؟ علائم و عوامل روانی ایجاد آن

تروما در روانشناسی چیست؟ علائم و عوامل روانی ایجاد آن

ترومای عاطفی یا روانی (Emotional Trauma) نوعی آسیب به روان و احساسات است که در نتیجه رویدادی که به روان آسیب می زند، رخ می دهد. هنگامی که آن ضربه روانی منجر به اختلال استرس بعد از سانحه شود، ممکن است تغییرات فیزیکی در داخل مغز و شیمی مغز به وجود بیاید که بر توانایی …

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;