پروپاگاندا چیست؟ انواع آن و چرا استفاده می شود؟

پروپاگاندا چیست؟ انواع آن و چرا استفاده می شود؟

پروپاگاندا چیست؟ انواع آن و چرا استفاده می شود؟

پروپاگاندا اطلاعات جانبدارانه یا گمراه‌کننده‌ ای است که برای تبلیغ یک موضوع یا هدف سیاسی استفاده می‌ شود. با ما همراهباشدتا بیشتر و جامع تر با این مفهوم آشنا شوید. پروپاگاندا چیست؟ پروپاگاندا (Propaganda) اطلاعاتی است که هدف آن تحمیل یک طرز فکر یا هدف خاص سیاسی است که معمولا با استفاده از …

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;